הפעילות שבוצעה לאחרונה באתר

21 ביוני 2017, 5:30 Yehuda Schwartz צרף את Bi-National Constitution - 2013.pdf ל-Resources
21 ביוני 2017, 5:26 Yehuda Schwartz צרף את Future_Vision_ENG.pdf ל-Resources
21 ביוני 2017, 5:23 Yehuda Schwartz מחק קובץ מצורף CVFIPmember.doc מ-Resources
21 ביוני 2017, 5:23 Yehuda Schwartz מחק קובץ מצורף CVFIPmember.doc מ-Resources
21 ביוני 2017, 5:22 Yehuda Schwartz צרף את CVFIPeretz.docx ל-Resources
21 ביוני 2017, 5:21 Yehuda Schwartz צרף את CVFIPeretz.docx ל-Resources
21 ביוני 2017, 5:20 Yehuda Schwartz צרף את Future_Vision_ENG.pdf ל-Resources
21 ביוני 2017, 5:11 Yehuda Schwartz צרף את Bi-National Constitution - 2013.pdf ל-Resources
21 ביוני 2017, 5:04 Yehuda Schwartz צרף את CVFIPeretz.docx ל-Resources
21 ביוני 2017, 5:01 Yehuda Schwartz ערך את What we do
21 ביוני 2017, 4:33 Yehuda Schwartz ערך את החזון
21 ביוני 2017, 4:15 Yehuda Schwartz ערך את החוקה
21 ביוני 2017, 3:58 Yehuda Schwartz ערך את Constitution
14 ביוני 2017, 5:33 Yehuda Schwartz ערך את החוקה
14 ביוני 2017, 5:31 Yehuda Schwartz ערך את Constitution
14 ביוני 2017, 5:30 Yehuda Schwartz ערך את חוקה
14 ביוני 2017, 5:12 Yehuda Schwartz ערך את חוקה
14 ביוני 2017, 4:10 Yehuda Schwartz ערך את Constitution
14 ביוני 2017, 2:55 Yehuda Schwartz ערך את Constitution
14 ביוני 2017, 1:44 Yehuda Schwartz ערך את Constitution
14 ביוני 2017, 1:39 Yehuda Schwartz ערך את Constitution
13 ביוני 2017, 5:11 Yehuda Schwartz ערך את Constitution
13 ביוני 2017, 4:41 Yehuda Schwartz ערך את Constitution
13 ביוני 2017, 4:26 Yehuda Schwartz ערך את Constitution
13 ביוני 2017, 4:16 Yehuda Schwartz ערך את Constitution