הפעילות שבוצעה לאחרונה באתר

21 ביוני 2017, 5:30 Bi-National Constitution - 2013.pdf צורף ל-Resources על ידי Yehuda Schwartz
21 ביוני 2017, 5:26 Future_Vision_ENG.pdf צורף ל-Resources על ידי Yehuda Schwartz
21 ביוני 2017, 5:23 הקובץ המצורף CVFIPmember.doc נמחק על ידי Yehuda Schwartz מ-Resources
21 ביוני 2017, 5:23 הקובץ המצורף CVFIPmember.doc נמחק על ידי Yehuda Schwartz מ-Resources
21 ביוני 2017, 5:22 CVFIPeretz.docx צורף ל-Resources על ידי Yehuda Schwartz
21 ביוני 2017, 5:21 CVFIPeretz.docx צורף ל-Resources על ידי Yehuda Schwartz
21 ביוני 2017, 5:20 Future_Vision_ENG.pdf צורף ל-Resources על ידי Yehuda Schwartz
21 ביוני 2017, 5:11 Bi-National Constitution - 2013.pdf צורף ל-Resources על ידי Yehuda Schwartz
21 ביוני 2017, 5:04 CVFIPeretz.docx צורף ל-Resources על ידי Yehuda Schwartz
21 ביוני 2017, 5:01 עריכה של What we do על ידי Yehuda Schwartz
21 ביוני 2017, 4:33 עריכה של החזון על ידי Yehuda Schwartz
21 ביוני 2017, 4:15 עריכה של החוקה על ידי Yehuda Schwartz
21 ביוני 2017, 3:58 עריכה של Constitution על ידי Yehuda Schwartz
14 ביוני 2017, 5:33 עריכה של החוקה על ידי Yehuda Schwartz
14 ביוני 2017, 5:31 עריכה של Constitution על ידי Yehuda Schwartz
14 ביוני 2017, 5:30 עריכה של חוקה על ידי Yehuda Schwartz
14 ביוני 2017, 5:12 עריכה של חוקה על ידי Yehuda Schwartz
14 ביוני 2017, 4:10 עריכה של Constitution על ידי Yehuda Schwartz
14 ביוני 2017, 2:55 עריכה של Constitution על ידי Yehuda Schwartz
14 ביוני 2017, 1:44 עריכה של Constitution על ידי Yehuda Schwartz
14 ביוני 2017, 1:39 עריכה של Constitution על ידי Yehuda Schwartz
13 ביוני 2017, 5:11 עריכה של Constitution על ידי Yehuda Schwartz
13 ביוני 2017, 4:41 עריכה של Constitution על ידי Yehuda Schwartz
13 ביוני 2017, 4:26 עריכה של Constitution על ידי Yehuda Schwartz
13 ביוני 2017, 4:16 עריכה של Constitution על ידי Yehuda Schwartz