לא הייתה אפשרות למצוא את כתובת ה-URL של מפרט הגאדג'ט

החזון

חזון הברית הפדרלית ישראל-פלסטין

ארץ הברית היא פדרציה המקיימת עצמאות ישראלית ועצמאות פלסטינית בארץ אחת ובלתי מחולקת.

הברית מממשת שני עקרונות לכאורה מנוגדים, אך משולבים יחד במדינה פדרלית:


- מתן זכויות אזרחיות שוות לכל אדם החי בין ירדן לים

- זכותם להגדרה העצמית של שני העמים - העם היהודי-ישראלי והעם הערבי-פלסטיני, באותה ארץ


יחד הם מכירים בריבון אחד משותף, הברית העל-לאומית שמשכינה שלום ביניהם.


"טוב השניים מן האחד" הוא נכון גם עבור ישראל ופלסטין.

על ידי כריתת ברית פדרלית, שני העמים הערבי-פלסטיני והיהודי-ישראלי ישיגו הרבה יותר מאשר סכום יכולתם הנפרדות מאפשרות.

בואו להכין את העתיד המשותף המצפה לנו!


********


הקמתה של מדינה ליהודים, השבים מן הגלות, על אדמה שהערבים הפלסטיניים רואים כשלהם, הציתה סכסוך שאין לו תקדים.

לסכסוך יחיד במינו דרוש פתרון יחיד במינו.


יש מספיק מקום בארץ ישראל-פלסטין לשני העמים, היהודי והפלסטיני, אך אין מקום עבור שתי ריבונויות טריטוריאליות אשר אינן יכולות אלא לשלול האחת את קיומה של השנייה.

שני עמים, שתי ריבונויות, אדמה אחת. למשוואה בלתי אפשרית זו הציעו שני פתרונות:


- "מדינת כל אזרחיה".

- "שתי מדינות לשני עמים".


אין סיכוי שאחד משני פתרונות אלה יצליח.


נציע כאן פתרון שלישי, ברית פדרלית בין ישראל ופלסטין.

לפדרציה זו מבנה מיוחד: שלוש מדינות לשני עמים בארץ אחת: מדינה פדרלית אחת, ארץ הברית, הינה בעלת ריבונות על-לאומית על הארץ הבלתי מחולקת ועל שתי מדינות-לאום לא טריטוריאליות. שלטון החוק של כל אחת חל על אזרחיה בלבד, ובאופן אישי, במחוזות מנהליים אוטונומים (קנטונים).


למה המדינה הפדרלית חייבת להיות בעלת ריבונות על-לאומית? כדי ששני העמים ישמרו על זכותם להגדרה עצמית, דבר בלתי אפשרי במדינת לאום אחת.


למה שעל מדינות הלאום להיות לא-טריטוריאליות? כדי לאפשר לכל אזרח להתגורר במקום שירצה ושיוכל יחד עם זאת להצביע לפרלמנט הלאומי שלו. וגם כדי למנוע כל סכנה עתידית של סכסוך או חלוקה טריטוריאליים.


הממשלה והפרלמנט הפדראליים יורכבו מנציגים משני העמים ומהקהילות הלאומיות השונות. להעברת חוקים גורליים יידרש רוב יהודי ורוב ערבי, כך שלכל צד זכות ווטו: לא תהיה יותר בעיה דמוגרפית!


זכות השיבה של הפליטים הפלסטינים וחוק השבות הישראלי יכובדו באותה מידה.


לירושלים יהיה מעמד מיוחד בתוך עיר מחוז הבירה של הפדרציה. היא תהיה תחת ניהול פדרלי ישיר.לסכסוך הזה משמעות עמוקה. הוא מעמת שתי ריבונויות לאומיות על אותה הארץ ומאלץ אותנו - יהודים וערבים - להכיר בריבון משותף העומד מעלינו, מעל העמים.

האיחוד הפדרלי הינו מבנה מדיני חילוני בהגדרתו.

אמנם לבעלי זיקה דתית ניתן לראות בריבונות העל-לאומית של הפדרציה מאין השתקפות של ריבנות שמים, של "ריבונו של עולם" - לו הארץ ומלואה. אין חיסון טוב יותר נגד דאעש


הקמתה של פדרציה על-לאומית מהווה מעין תרגום פוליטי וחילוני לכריתת ברית בין בני אברהם. נאמנים לרוח אביהם, הם יזכו לברכתו, להשכין בארץ צדק ומשפט, אחווה והשלום. 


בדומה לסכסוך עצמו, לפתרון זה אין ממש תקדים, אך אם תרצו הוא יהפוך למציאות חיה.


הגאדג'ט שהוספת אינו חוקי