הממשלה מודה: אין כבר רוב יהודי בין הירדן לים

Post date: 26-Oct-2012 11:04:44

http://www.haaretz.co.il/news/politics/1.1843217

הגיע זמנה של הפדרציה:

על פי מקורות זרים, היהודים נהפכו למיעוט בשטחי ארץ ישראל השלמה כבר לפני כמה שנים. מעתה, זהו נתון רשמי. יהיו ודאי מי שיטענו, כי 12 המיליון כוללים את תושבי רצועת עזה, שישראל פינתה, וכי היה עלי לגרוע 1.5 מיליון נפש ממספר התושבים הלא יהודים. אבל 12 המיליון, הכוללים מן הסתם את תושבי הרצועה, הוא הנתון הרשמי שמתנוסס על נייר של משרד האוצר. אם האוכלוסייה הזאת "לא נחשבת" לעניין המאזן הדמוגרפי, יתכבד האוצר ויגרע אותה גם מהרף לקבלת הטבות המס וממאזן ההכנסות שלו.